تاريخ : شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ | ۹:۸ قبل از ظهر | نویسنده : مهندس صفایی ارشد

نکات مهم مبحث خط کشی

دورزدن یا سبقت گرفتن از روی خط ممتد به طور کلی ممنوع می باشد.

عبور وسبقت گرفتن از روی خط مقطع ممنوع می باشد.

مفهوم خط کشی شطرنجی داخل تقاطع این است که توقف بر روی ان ممنوع بوده و همواره مسیر باید باز باشد.

رانندگان هنگام مشاهده خطوط عرضی منقطع در مدخل تقاطع فرعی باید سرعت خود را کاهش داده و سپس با احتیاط و رعایت حق تقدم وارد راه اصلی شوند.

هنگامیکه رانندگان در زمان حرکت در جاده ها مواجه با خطوط ترکیبی ممتد و مقطع می گردند فقط رانندگانی که در سمت خط مقطع هستند می توانند با احتیاط از روی آن عبور نمایند.

مفهوم خط کشی ممتد مدخل تقاطع در خیابان های فرعی این است که رانندگان باید قبل از آن توقف کامل نمایند و سپس با احتیاط و رعایت حق تقدم وارد راه اصلی شوند.

رانندگان هنگام مواجه شدن با خطوط ممتد عرضی در تقاطعها باید قبل از خطوط مزبور (خط ایست) توقف نموده و گذرگاه را برای عبور عابرین پیاده آزاد بگذارند.

اگر در حال نزدیک شدن به گذرگاه عابر پیاده هستید و عابرین منتظرند تا عبور نمایند باید سرعت را کاهش داده و آماده توقف در پشت خط ایست بشوید.

توقف وسایل نقلیه روی خط عابر پیاده ممنوع است.

عبور کردن و ایستادن روی خطوط زرد رنگ زیگزاگ حاشیه راهها ممنوع است.

جهت دریافت کتاب فقط یک تماس بفرمایید ۰۹۱۳۱۰۵۲۸۰۵